Podstawki do mis eng
Symbol/Item 1 2 3 6
POD 15 15 600
POD 17 17 500
POD 21 z zaczepem 21 200
POD 21 bez zaczepu 21 450
POD 25 25 100