MZ Forma Marciniak i Wspólnicy Sp. J.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
Poprawa sytuacji MZ Forma Marciniak i Wspólnicy Sp. J. dzięki zapewnieniu płynności finansowej utraconej w wyniku negatywnych skutków gospodarczych wywołanych epidemią COVID-19.

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 242 030,79 PLN

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
II Etap

 

Tytuł Projektu: Wdrożenie strategii wzorniczej celem podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa MZ Forma.
Okres realizacji Projektu: 07/03/2018 – 06/06/2019.
Całkowita wartość Projektu: 6 297 600, 00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 3 000 000, 00 zł.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Celem realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy, poprzez zwiększenie stopnia efektywnego wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

  • Zakup środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.
  • Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów
  • Optymalizacja procesów produkcyjnych.
  • Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów.
  • Wzrost przychodów ze sprzedaży.