Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
II Etap

 

Tytuł Projektu: Wdrożenie strategii wzorniczej celem podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa MZ Forma.
Okres realizacji Projektu: 07/03/2018 – 06/06/2019.
Całkowita wartość Projektu: 6 297 600, 00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 3 000 000, 00 zł.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Celem realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy, poprzez zwiększenie stopnia efektywnego wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

  • Zakup środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.
  • Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów
  • Optymalizacja procesów produkcyjnych.
  • Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów.
  • Wzrost przychodów ze sprzedaży.